Cyklistické kurzy

Objednávka pro školy

Cykloturistika je situována do oblasti Šumavy a třeboňské pánve. Program vychází ze základní verze použité v kombinovaných programech. Velké množství tras a možnost tyto trasy kombinovat. Dále je možné program individuálně upravit dle konkrétních požadavků klienta. Je možno přizpůsobit i délku kurzu podle momentální fyzické kondice účastníků..

Cykloturistika je provozována na trekingových nebo horských kolech.

V programu jsou zařazeny trasy různých délek a náročností.

Šumavský region poskytuje pohyb v oblasti území Národního parku a CHKO Šumava s řadou jedinečných přírodních zajímavostí. Z hlediska fyzické náročnosti lze zařadit do plánu cesty etapy kopcovité, ale i trasy s rovinatým profilem. Programovou náplň lze upravit i během kurzu v závislosti na momentální fyzické kondici účastníků. Jako základna jsou využívána vodácká tábořiště Nová Pec a Soumarský most. Ubytování je ve vlastních stanech. K dispozici jsou PB vařiče a zásobník vody. Obě alternativy je možné kombinovat, za podpory doprovodného vozidla. Do programu je možné zařadit přejezd na německou stranu Šumavy s návštěvou příhraničního městečka Haidmuhle.

Trasy v oblasti třeboňské pánve vedou územím CHKO Třeboňsko. Jako základna slouží vodácká tábořiště v Suchdole nad Lužnicí nebo Majdaleně. Ubytování je ve vlastních stanech nebo chatkách. Podle zvolené alternativy je sestavena konečná cena. K dispozici jsou PB vařiče a zásobník vody. Trasy lze opět upravit podle momentálních fyzických dispozic účastníků. Do programu lze zařadit návštěvu lázeňského komplexu Aurora v Třeboni.

Půjčovna sportovních potřeb poskytuje veškerý cyklistický materiál, doprovodná vozidla i kvalifikované průvodce. Jsme schopni program flexibilně upravit podle momentálních fyzických dispozic a klimatických podmínek aktuálního termínu. Samozřejmě zajišťujeme programy i v jiných vybraných regionech. Popisované lokality se v posledních letech staly obdivovanými a turisty žádanými místy České republiky se zachovalou přírodou a bohatým kulturním fondem.