Třeboňsko

(5 dní)

Třeboňsko je svérázný specifický kraj, který nemá v českých zemích obdoby. Působení člověka na přírodní prostředí se zde většinou neprojevovalo ničivě, takže i dnes, po 800 letech osídlení, ze zdejší krajiny nezmizely charakteristické původní biotopy. Ráz krajiny je dotvářen soustavou důmyslně propojených historických rybníků. Jde o turisticky velmi oblíbenou oblast lužních lesů s optimálními podmínkami pro provozování cykloturistiky. Značené cyklotrasy jsou vedeny většinou rovinatými úseky. Ubytování v kempu (chatky nebo vlastních stany) v Suchdole nad Lužnicí.

Rámcový program

1. den
-příjezd na tábořiště, ubytování, přidělení a příprava cyklistického materiálu,
-seznámení s programem kurzu, ukázka tras v mapě, teoretické seznámení se způsobem jízdy na kole ve skupině.

2. den
cyklistický výlet podél hranice s Rakouskem po trase: Majdalena – Františkov – Suchdol – Klikov – Chlum – Majdalena. Cyklistický výlet fyzickou i technickou náročností odpovídá ZŠ.

3. den
výlet do Třeboně po trase Majdalena – Hrachoviště – Doubí- Třeboň a zpět, cyklistický výlet z kategorie méně fyzicky náročných je spojen s kulturně poznávací činností, možnost návštěvy třeboňského zámku, prohlídka Schwarzenberské hrobky, okolí rybníků Svět a Rožmberk, návštěva přírodní rezervace Malý a Velký Tisý, po návratu teorie a praxe – drobné opravy a údržba kola.

4. den
– cyklistický výlet po trase Suchdol nad Lužnicí – Dvory nad Lužnicí – Hranice u Nových Hradů – Nové Hrady – Terčino údolí – Šalmanovice – Suchdol nad Lužnicí.
– cyklistický výlet podhůřím Novohradských hor spojený s návštěvou chráněného parku Terčino údolí. Malebnou scenérii údolí dotváří v západní části parku uměle vytvořený vodopád na řece Stropnici.

5. den
– výlet po trase Suchdol nad Lužnicí – Rabšach – Kolíbaní kopec – Staňkov – Chlum u Třeboně – Suchdol, trasa vede podél státní hranice s Rakouskem, prohlídka rašeliniště Péle
– večer u táborového ohně.

6. den
krátká dopolední trasa Suchdol nad Lužnicí – Dvory nad Lužnicí a zpět.