Instruktorský kurz

(5 dní)                                                                                                                                               Při naší práci klademe velký důraz na bezpečnost našich klientů. Z tohoto důvodu spolupracujeme s řadou profesionálů a odborných pracovišť. Neustále se snažíme naši práci zkvalitňovat a umožnit i našim klientům možnost se v tomto oboru zlepšovat.

Pravidelně připravujeme ve spolupráci s akreditačním zařízením Jihočeské univerzity, Pedagogické fakulty, katedry tělesné výchovy a sportu, kurz – Instruktor vodní turistiky, Cvičitel vodní turistiky. Absolvent zdokonalí své dovednosti při jízdě na vodě, v poskytování první pomoci a v aplikaci legislativních opatření. Účastníci obdrží certifikát o jeho absolvování a průkaz, který opravňuje k vedení kurzů vodní turistiky.

Vydané průkazy jsou v souladu s normami MŠMT a jsou vhodným doplněním kvalifikace pedagogických pracovníků všech typů škol.